Reviews schrijven

Mening & belediging

Het is tegenwoordig gebruikelijk om onze online mening te geven over producten en diensten van bedrijven en professionals. Sterker nog, veel (review)websites nodigen mensen uit om hun mening te geven zodat andere mensen deze mee kunnen laten wegen bij hun beslissing. Een mening kan zowel positief als negatief zijn. Als een mening een negatieve uitlating is die een persoon doet over een ander persoon of bedrijf, dan noemen we deze een belediging zijn. De meeste beledigingen gebeuren verbaal door scheldwoorden te gebruiken of iemand met iets negatiefs te vergelijken. Beledigingen zijn van alle tijden maar het internettijdperk heeft dit versneld, omdat iedereen eenvoudig zijn of haar onvrede kan verkondigen aan een groot publiek via bijvoorbeeld social media kanalen, reviewwebsites of fora. Je onvrede uiten over een ander persoon of een bedrijf mag, maar wanneer daarmee iemands eer of goede naam wordt aangetast, kan dat strafbaar zijn.

Online smaad en laster

Smaad is een specifiekere uitlating en heeft als doel de goede naam van een persoon of bedrijf te schaden. Vaak zijn dit beschuldigingen waarbij onduidelijk is of ze feitelijk juist zijn. Zo kan het zijn dat persoon X een slechte ervaring heeft met een webwinkel en dit op internet publiceert: “Koop niet bij bedrijf Y, want je krijgt vervolgens je spullen niet geleverd”. Je beschuldigt dan een bedrijf van oplichting en dat is smaad. Online laster gaat een stap verder dan smaad: dit is het doen van een bewering over iemand waarvan men weet (of had kunnen weten) dat deze niet waar is. Als persoon X dus helemaal geen slechte ervaring heeft gehad, dus weet dat het niet waar is, dan heet het laster. De waarheid vertellen kan dus nooit laster zijn, maar kan soms wel smaad zijn.